Στιγμές

Στιγμές by stefanos_kastrinakis
Στιγμές, a photo by stefanos_kastrinakis on Flickr.